Ass. Culturale Perda Sonadora
Associazioni che si occupano di svluppare attività  a carattere prevalentemente musicale

Associazione Etnia
Via Iosto, 2 09070 - SENEGHE

Ass. Culturale Ars Antiqua
Via Pippia 09070 - SENEGHE

Ass. Culturale Monteferru
Via XXIV Maggio, 19 09070  SENEGHE

Su Cuntrattu Seneghesu
c/o Salvatore Trogu
Via Grazia Deledda, 52 09070 - SENEGHE

Su Cuntrattu de Seneghe
c/o Cubadda Dott. Antonio Maria
Via Sassari, 9 09070 - SENEGHE